Премахване на петна, 1 бр.

40 лв.
Препоръчителен брой процедури – 4